Prečo je potrebné jedlo práškovať a prechádzať cez Preduster?

Odprašovací stroj je schopný pokryť mäso vrstvou múky alebo niekedy veľmi jemnej strúhanky. Pred nanesením cesta a strúhanky sa ako prvá vrstva zvyčajne používa múka. Prach priľne k povrchu absorpciou voľnej vody na povrchu. Neskôr sa použije na vytvorenie medzivrstvy medzi výrobkom a ďalšou cestovou vrstvou. Je dôležité, aby bol povrch produktu pripravený na odstránenie prachu. Zľadovatený povrch alebo povrch s kockami ľadu môže brániť dobrej priľnavosti. Preto by sa mala venovať pozornosť teplote mäsa a množstvu voľnej vody na povrchu. Priľnavosť pred poprášením je možné zvýšiť pridaním bielkovín, ako je vaječný bielok.

Spravidla je poprašovacia vrstva prvým náterom na výrobku, zvyčajne sa používa na korenie a korenie.

Keď sa jedlo vypraží, korenie na ňom „stuhne“.

wfn (1) wfn (2)

 

 


Čas zverejnenia: 8. marca 2012 - marca